วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

ชําระหนี้ กยศ การชำระหนี้ กยศ กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาชำระหนี้ กยศ หรือ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ หรือ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาคืออะไร กยศนั้นเป็นกองทุนที่ให้นักศึกษาที่มีฐานะลำบาก หรือมีความต้องการด้านการเงินเพื่อใช้ในการศึกษา กู้ยืม กองทุน กยศ เป็นกองทุนที่สนับสนุนเพื่อช่วยให้โอกาสสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงินได้มีโอกาสได้จ่ายค่าเทอมหรือซื้ออุปกรณ์การเรียน กองทุน กยศ นั้นมีน้อยลงมากทุกปี เนื่องจากกองทุน กยศ นั้นมีจำกัด จึงต้องหมุนเวียนโดยการนำเงินจากการชำระหนี้ กยศ ของบุคคลที่เคยกู้ไปแล้ว นำมาเข้ากองทุนและแจกจ่ายกองทุนไปยังนักศึกษาที่ต้องการได้รับเงิน ดังนั้นบุคคลที่เคยกู้กองทุน กยศ ไปแล้วควรที่จะผ่อนจ่ายและชำระหนี้ กยศ ตามกำลังความสามารถในการหารายได้ของตนเอง ซึ่งการชำระหนี้ กยศ นั้น จะทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่ยากจนได้มีโอกาสเรียนหนังสือ


ในบางครั้งกองทุน กยศ มีงบประมาณในการแจกจ่ายไม่เพียงพอจึงทำให้นักเรียนนักศึกษาบางคนหมดโอกาสในการเรียนหนังสือ เหตุผลส่วนใหญ่คือบุคคลที่เคยกู้กองทุน กยศ ไปแล้วไม่ชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนด การชำระหนี้ กองทุน กยศ มีดอกเบี้ยน้อยมากๆเมื่อเทียบกับการกู้อย่างอื่น และสามารถผ่อนจ่ายได้ เราจึงจำเป็นต้องช่วยกันชำระหนี้ กยศ เพื่อให้น้องๆคนอื่นได้มีอนาคตและโอกาสในการเรียนหนังสือกันนะครับ


ส่วนวิธีการชำระหนี้นั้นไม่ยากเลย หากเรากู้ยืมไปหลายปีต้องชำระหนี้ กยศ พร้อมดอกเบี้ย 1% ต่อปี การชำระหนี้ กยศ นั้นมีหลายวิธีด้วยกัน ดังนี้

1. ชำระเงินโดยหักผ่านบัญชีเงินฝาก
การที่จะชำระหนี้ กยศ ผ่านบัญชีเงินฝากได้ โดยบัญชีนั้นจะต้องเป็นบัญชีที่ได้รับเงินกู้ กยศ ครั้งสุดท้าย

2. ชำระหนี้ผ่านหน้าเค้าเตอร์ของธนาคาร
การชำระหนี้ กยศ วิธีนี้สามารถชำระได้ผ่านธนาคารทุกสาขา โดยจะเป็นต้องมีใบรับรองการชำระหนี้ กยศ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนเงินที่จะชำระ และลายมือชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

3. ชำระหนี้ กยศ ผ่านทางตู้ ATM
โดยเราสามารถชำระหนี้ กยศ ผ่านทางตู้ ATM ได้ เป็นวิธีชำระหนี้ที่สะดวกมากๆ โดยสลิปกำกับในการชำระหนี้จากตู้ ATM ถือเป็นหลักฐานในการชำระหนี้ได้

4. ชำระหนี้ผ่านทาง Internet ผ่าน KTB Online
การชำระหนี้วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก เหมาะสำหรับบุคคลที่มีบัญชีในการทำธุรกรรมทางการเงินอย่าง KTB Online สามารถชำระหนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ โดยหมายเลข Statement หรือหมายเลขกำกับการทำธุรกรรมจะถือเป็นหลักฐานในการชำระหนี้

5. ชำระหนี้ผ่านระบบกรุงไทย Tele Bank (1551)
เป็นช่องทางที่ผู้กู้สามารถโทรศัพท์เข้ามาทำรายการหักบัญชีเงินฝากชำระหนี้ได้ โดยสามารถชำระหนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องการชำระได้ ทั้งนี้ผู้กู้ต้องสมัครใช้บริการที่สาขาของธนาคารกรุงไทยที่ผู้กู้เปิดบัญชี